ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ /Бичиг хэргийн ажилтанаар дамжуулан өргөдөл гомдол гаргах, өргөдлийн шийдвэрлэлтийн явцыг асуух нээлттэй утас 90484103 ажиллаж байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ